Een heldendaad begint met initiatief.

In 2015 is CasesToCare gestart als initiatief vanuit zorgprofessionals. Na de transitie ontstond veel onduidelijkheid in de wereld van (jeugd)zorg en onze doelgroep dreigde tussen de wal en het schip te vallen.

Missie CasesToCare

Missie

Het is onze missie geworden om deze jongeren, jongvolwassenen en gezinnen te ondersteunen, wanneer zij geconfronteerd worden met de behoefte aan hulpverlening. Ons team bestaat uit medewerkers met ruime ervaring, een pragmatische insteek en een brede kennis. Hun ervaringsdeskundigheid uit het leven zorgt voor goede aansluiting bij de doelgroep en maakt hen ware professionals.

Visie

CasesToCare werkt vanuit een mensgerichte visie. Door het creëren van de juiste omstandigheden komen we vrijwel altijd in contact met onze doelgroep en zorgen we voor optimale ontwikkelmogelijkheden. Ook wanneer er sprake is van vermijdend gedrag. Als hulpverleners mogen we een poosje mee wandelen in het leven van onze doelgroep en hen voorzien van passende handvatten en advies. Het uitgangspunt hierbij is ten aller tijden zelfredzaamheid en zelfstandigheid om zonder hulp weer verder te kunnen.  

Relaxen