Arbeidstraining en dagbesteding

Wij zijn er voor jongeren en jongvolwassenen voor wie de druk van maatschappelijke participatie te hoog is geworden.

Voor hen hebben wij een arbeidstrainingscentrum opgezet dat zich richt op sociale- en arbeidsvaardigheden, of de terugkeer naar school.

WatNou is een initiatief dat ontstaan is onder specialistische (jeugd) zorgverleners en arbeidstrainers.

spin in het web CasesToCare

Spin in het web.

Jongeren en jongvolwassenen die stagneren doordat zij voortdurend dingen ‘moeten’ van anderen. Voor deze jongeren zijn wij een organisatie die positie inneemt naast hen en dingen samen met hen oppakt. De persoonlijk ondersteuner vanuit het arbeidstrainingscentrum fungeert als spin in het web en helpt bij het contact en de communicatie met andere organisaties.

WatNou is er ook voor gemeenten en (onderwijs) organisaties.

De persoonlijk ondersteuner helpt bij het in contact komen met de jongere en het gedaan krijgen van activiteiten. Daarnaast geven de persoonlijk ondersteuners de zoektocht naar ‘wat nou?’ vorm door van de vele vraagtekens, uitroeptekens te maken met de deelnemers. Hierna volgt een transparante communicatie en gedegen advies en/of richtlijn voor een plan van aanpak, maar ook de mogelijkheid dit verder vorm te geven vanuit WatNou.

Voor gemeente en onderwijs