Wij bieden ambulante ondersteuning

CasesToCare zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij, een ‘stempel’ en een weerstand tegen hulpverlening.

Zij hebben vooral door hun stempel een jarenlange geschiedenis met hulpverlening, welke niet altijd even positief verlopen is. Hierdoor is er weinig vertrouwen in hulpinstanties en heeft men een aversie tegen begrippen als 'begeleiding', 'cliënt' of 'instellingen'. Zij ontkennen vaak ook de problemen, omdat ze normaal willen zijn.

zelfstandigheid

Zelfstandigheid

In de praktijk blijkt echter dat zelfstandigheid voor deze jongeren niet altijd vanzelfsprekend is. Ze worden geconfronteerd met eisen waaraan ze niet kunnen (blijven) voldoen. Ze worden verplicht zich te schikken in een maatschappij die voor ons al ingewikkeld is. Ze begrijpen vaak niet goed wat er precies van hun verwacht wordt en slaan op de vlucht.

Het gevolg is, dat zij zich gaan terugtrekken, of zich juist hevig gaan verzetten tegen alle vormen van hulp die zij aangeboden krijgen. Onze kracht is het doorbreken van deze patronen, om vervolgens samen met hen op zoek te gaan naar een gewenste richting.

Gedragsproblemen

Of het nu gaat om onbegrip of om een kort lontje gerelateerd aan een stoornis, wij hebben ruime ervaring met gedragsproblematiek op verschillende vlakken.

Onze speerpunten in ondersteuning zijn het bieden van duidelijkheid en structuur en het voeren van een dialoog op een competentie gerichte wijze. Wij geloven niet in een beheersmatig klimaat, maar scheppen wel de juiste voorwaarden en veiligheid door middel van samenwerking, zodat jongeren zich kunnen ontwikkelen.

gedragsproblemen
ouders

Ouders

Wij realiseren ons dat problemen vaak verder gaan dan de jongere alleen. Zijn of haar gehele systeem is meestal betrokken en staan net zo machteloos als de jongere zelf. Wij kunnen informatie geven over een beperking of stoornis, maar geven vooral handvatten in de omgang hiermee.

CasesToCare biedt de juiste match in een familie waardoor het gehele systeem kan worden ondersteund. Wij onderscheiden ons van andere organisaties omdat wij korte lijnen hebben en niet bang zijn om ons netwerk te raadplegen. Wij hebben niet de illusie dat wij alle disciplines zelf in huis hebben die bij u passen, maar kunnen hier wel een bemiddelende rol in aannemen.

Wij bieden ambulante ondersteuning op basis van PGB en ZIN.

Ambulante ondersteuning, jeugdzorg, licht verstandelijk beperkt LVB, gehandicapt, begeleiding, jongeren, ouders, gedragsproblemen, wet maatschappelijke opvang WMO, persoonsgebonden budget PGB, wet langdurige zorg WLZ, zorg in natura ZIN, ADHD, ODD, PDD-NOS, Autisme, ADD, hechtingsproblematiek, ASS, structuur, duidelijkheid, competentie gericht werken, beheersmatig, dialoog, cases to care