Samen staan we sterk.

Vanuit CasesToCare hechten we daarom veel waarde aan onderlinge samenwerkingen met andere professionals. Dit uit zich in vormen van samenwerking tussen ons en andere organisaties op verschillende niveaus, maar ook door een zorgvuldig opgebouwd netwerk van specialisten.

CasesToCare is werkzaam binnen de gemeente van de volgende raamovereenkomsten:

Onze dienstverlening op basis van PGB of in samenwerking met WLZ organisaties is eveneens mogelijk. 

Gemeente CasesToCare

Deze gemeenten zien wij primair als onze samenwerkings-partners.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan collega organisaties met eenzelfde standaard in kwaliteit, kennis en professionaliteit. Hiermee hebben wij intensief samenwerkingen opgezet, voor onze ambulante caseload en/of de trajecten binnen ons arbeidstrainingscentrum.

CasesToCare is tevens aangesloten bij een lokale branchevereniging.

Vanuit deze branchevereniging kan snel geschakeld  worden naar extra specialisme, alternatieve oplossingen en vinden we een plek waar men gezamenlijk ‘up to date’ blijft van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerkingen CasesToCare